מרשימת הספרים
מרשימת הספרים
ספרים בעברית
 1. "חנה סנש – יומנים שירים עדויות"
   הוצאת הקיבוץ המאוחד (2003 מהדורה 15) ניתן לרכישה בהוצאת הספרים או בבית חנה סנש
 2.  "חנה סנש  - אלי שלא יגמר לעולם" (שירים ופרקי יומן)
    הוצאת הקיבוץ המאוחד. ניתן לרכישה בהוצאת הספרים, בחנויות הספרים  או בבית חנה סנש
 3. "חנה סנש - ללא שפה" – ספר שירים של חנה סנש
   הוצאת הקיבוץ המאוחד.
 4.  "אשרי הגפרור – החזון הגבורה והתהילה של חנה סנש" (מחזה)
    כתב: אביגדור המאירי
    הוצאת הספרים "ניב" ת"א משנת 1958.  הספר אזל מהשוק.
 5.  "חנה סנש" (מחזה)
    כתב: אהרון מגד
    הוצאת הקיבוץ המאוחד משנת 1958.  הספר אזל מהשוק. 
 6.  "גשר של מעלה" – השבעה שלא חזרו.
    כתבו: דורותי ופסח בר-אדון
    הוצאת ספרים "יוסף שרברק" ת"א משנות ה- 50 של המאה הקודמת. הספר אזל מהשוק.
 7.  "רוח גדולה באה" – ספר עדות על משלחת הצנחנים ופעילותם בהונגריה.
    פורסם ע"י ספרית אופקים והוצאת עובד משנת 1975
    כתב: יואל פלגי (חבר משלחת הצנחנים שפעל בהונגריה)
ספרים בשפות אחרות
   
 
"Ordinary Heroes" – Chana Szenes and the Dream of Zion By Peter Hay Published by: G. P. Putnam's Sons NY.-1986
 
.1
"(The Testing of Hanna Senesh" – By Ruth Whitman Published by: Wayne State University Press, Detroit Michigan – 1986 (out of print
 
.2
       "In Kindling Flam" – The Story of Hannah Senesh – By Linda Atkinson Published by: Beach Three Edition NY. - 1992
 
.3
 "Hannah Sznes – A Song Of Light" – By Maxine Schur Published by: The Jewish Publication Society Philadelphia" - 1996
 
.4
"Why Courage Matters" – By John McCAIN Published by: Random House, Inc - 2004 .5