תמיכה בעמותה
כללי
  • העמותה להנצחת שליחותה ומורשתה של חנה סנש היא עמותה ציבורית רשומה אצל רשם העמותות. לעמותה אישור לקבלת תרומות לפי סעיף 46 לחוק. קבלה של העמותה על קבלת תרומה לפי סעיף זה מקנה לתורם זיכוי ממס הכנסה עפ"י הקבוע בחוק.
  • כל חברי העמותה והנהלתה עושים מלאכתם בהתנדבות ואינם מקבלים כל תמורה או שכר בגין פעילותם.
  • כל תרומה לעמותה מקדמת את מטרותיה והכספים המתקבלים מופנים לפעילויות עליהן החליטה ההנהלה בתוכנית השנתית.
  • כל תורם יכול לבקש שכספו יופנה למטרה או הפעילות אותה הוא רוצה לקדם ובקשתו תתקבל בברכה.
כיצד ניתן לתרום
 

ניתן לתרום באמצעות המחאה או במזומן במשלוח לכתובת העמותה או באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של העמותה שפרטיו למטה. לכל תרומה שתתקבל תשלח קבלה בהתאם ומכתב תודה.
פרטי חשבון הבנק – בנק לאומי סניף 882 נוה שאנן רח' גלבוע 36 חיפה מספר חשבון 414952/93
כתובת העמותה – "בית חנה סנש" קיבוץ שדות ים מיקוד 37804