תכנית פעילות 2009
בתכנית העבודה לשנים 2009/2010 הנהלת העמותה החליטה לקדם את הנושאים הבאים:
  1. המשך פעילות לגיוס תורמים נוספים למימון שדרוג בית חנה מתוך מטרה להתחיל בבניית האגף החדש עד סוף שנת 2009.
  2. לסיים את תרגומם לעברית כל כתבי חנה כולל עריכה מדעית והכנת החומרים להוצאת ספר חדש שיכיל את כל מכתבי חנה כהשלמה ליומן שפורסם לפני שנים רבות.
  3. לתרגם את הסרט הדוקומנטארי "Blessed Is the Match" ולאפשר את הקרנתו באופן שוטף בבית חנה סנש.
  4. להעמיק את שיווק הבית בקרב מוסדות חינוך לביקור במקום. 
  5. להמשיך ולקיים את הטכס לציון יום מותה של חנה ב – 7 לנובמבר ולהרחיבו לקהלים נוספים מחוץ לבתי ספר מקומיים.