פעילויות עד היום
מיום הקמת העמותה הנהלת העמותה וחבריה פועלים בארבעה תחומים עיקריים.
 1. פעילות שוטפת לגיוס תרומות ותמיכה בעמותה
  • גיוס תרומות
  לעמותה אישור ע"י שלטונות המס לקבלת תרומות עפ"י סעיף 46 לחוק והיא מקיימת את כל חובותיה הציבוריים. בעזרת האישור הנ"ל קיימנו פניה למוסדות ציבור וקרנות בארץ ובעולם לקבלת תרומות שיאפשרו לעמותה להשיג את היעדים שהציבה בפניה. עד היום הצלחתנו בגיוס התרומות היה מזערי, הסכום השנתי הממוצע שהתקבל היה כ – 15,000 ₪.
  • תמיכה מגורמים ממשלתיים
  הנהלת העמותה קשרה קשרים וקיימה מפגשים עם גורמים ממשלתיים וציבוריים לקבלת הכרה ותמיכה בפעילותה. התקיימו פגישות עם גורמים במשרדי החינוך, התרבות, הביטחון וכן עם נשיא המדינה, חברי כנסת ואחרים. כל הגורמים הנ"ל הביעו את הכרתם בחשיבותה של חנה סנש במורשת הלאומית והביעו את תמיכתם בעמותה ופעילותה בהנחלת מורשת חנה וחבריה לשליחות בקרב הדורות הצעירים. לצערנו תמיכה זו לא הביאה לתמיכה פיננסית מגורמים אלו לפעילות העמותה.
  • הכנת תוכניות לשדרוג הבית והגדרת תכניו
  ביוזמת הנהלת העמותה הוקם צוות מחברי העמותה שפעל במשך שלוש שנים לגבש את התכנים והתצוגות שיכל המרכז החדש והגדיר את הצרכים הפיסיים  הנדרשים מהמבנה המשודרג.של בית חנה סנש בקיבוץ שדות ים. בהכנת התוכנית האדריכלית הנגזרת מעבודתה של הועדה הושקעו כ – 250,000 ₪ שנתרמו ע"י המועצה האזורית חוף כרמל וקיבוץ שדות-ים.
 2. סיוע לבית חנה בתכנים ובאמצעים פיסיים למקום.
  • רכישת ציוד שיסייע בניהול והפעלת הבית
  החלפת מכשיר פקס, מחשב, ודרוג מכשיר הקרנה. רכישת 60 כסאות  חדשים לאולם ההקרנה בסיוע חברת "מרוול", הגדלה והדפסת תמונות ומסגורן להעשרת התצוגה באולם והוספת מיצגים חדשים.
  • העשרת הבית בתכנים
  עריכת חומרים חדשים מארכיון חנה סנש להעשרת התצוגה לציבור. הוספת תכנים המעשירים את תוכניות ההפעלה לתלמידים בכל הקשור לסיפור חייה של חנה סנש וחבריה לשליחות הצנחנים.   
 3. טיפול בארכיון חנה סנש ובעיזבונה
  • רכישת ציוד
  נרכשו 5 כספות המתאימות לשמירת מסמכים וכתבים מקוריים של חנה ומשפחת סנש.
  נרכש סורק לסריקת תמונות ומסמכים ברזולוציה גבוהה.
  • סידור וקטלוג הארכיון
  בסיוע כספי העמותה מתבצעת פעילות ארכיונאית לסידור המסמכים המקוריים והאוספים שבארכיון, קטלוגם של המסמכים והתמונות, סריקתם ואכסונם במדיה דיגיטאלית שתאפשר שימוש בחומרים לציבור הרחב.
  • תרגום לעברית
  במימון כספי העמותה מתבצע בימים אלה פרויקט של תרגום לעברית לכל כתביה של חנה שיאפשר את הצגתם וישמשו את הציבור הרחב.
  • איסוף חומרים
  בסיוע חברי העמותה התבצעה פעילות להבאת פריטים הקשורים לחנה ולמשלחת הצנחנים. בין הפריטים שנוספו לארכיון ולבית חנה שעונה האישי של חנה, המצבה שהייתה מוצבת על קברה של חנה בהונגריה שהועברה והוצבה ליד בית חנה סנש בשדות ים. מכתבים מקוריים של חנה, עדויות מוקלטות של אנשים שהכירו את חנה ועוד.
 4. אירועים ומפגשים
  מאז הקמתה העמותה וחבריה מסייעים בקיום וארגון אירועים הקשורים לחנה וחבריה לשליחות.
  • ציון יום מותה של חנה
  מדי שנה מקיימת העמותה ב – 7 לנובמבר טכס לציון יום מותה של חנה. העמותה ארגנה שני אירועים לציבור הרחב לציון 59 ו - 60 שנים להירצחה של חנה. אירועים אלו התקיימו בקיבוץ שדות ים בהשתתפותם של שרים, מפקדי צה"ל, וחברי
  משלחת הצנחנים ומשפחותיהם. כן נוכחו של למעלה מ – 1000 מבקרים.
  • הצבת האנדרטה ליד בית חנה
  ביולי 2008 התקיים בבית חנה טכס להסרת הלוט מהמצבה שהייתה מוצבת על קברה הקודם  של חנה שהייה בבית הקברות היהודי בבודפשט. המצבה שהובאה מהונגריה בסיוע אגף ההנצחה שבמשרד הביטחון ומפעל "אבן קיסר" הוצבה
  כאנדרטה ליד בית חנה שבקיבוץ שדות ים בנוכחות השר עמי אילון ח"כ אורית נוקד ומוזמנים רבים.
  • מפגשים
  העמותה יזמה מפגשים עם גורמים מהארץ והעולם במטרה להפיץ את מורשת חנה והצנחנים בקרב הציבור הרחב. המפגשים שהיו:
  אירוח מנהל מוזיאון וארכיון הצבא ההונגרי מבודפשט.
  שגריר הונגריה בישראל.
  אירוח הנהלת המועצה לשימור אתרים בישראל.
  ימי עיון בנושא שליחות הצנחנים למורים