מטרות
בנובמבר 1999 במלאת 55 שנים להירצחה של חנה, הוקמה עמותה ציבורית להנצחת זכרם של חנה וחבריה לשליחות. העמותה העמידה בפניה את המטרות הבאות:
  1. שדרוג בית חנה סנש בקיבוץ שדות ים למרכז מבקרים ולמידה שיעמוד בסטנדרטים ארכיוניים ומוזיאוניים מקצועיים ומוכרים המתאימים לשנות ה – 2000.
  2. ביצוע פעולות שימור סידור וקטלוג של התמונות המסמכים והכתבים המקוריים של חנה ובני משפחתה הקרובים. שמירת החומרים האוטנטיים פיזית במרכז החדש וכן במאגר ממוחשב שיהיה נגיש לציבור הרחב.
  3. איסוף חומר היסטורי הקשור לשליחות ולחברי משלחת הצנחנים, קטלוגו ושימורו בארכיון המרכז.
  4. לסייע לבית חנה סנש בכל הקשור לפעילות החינוכית המתקיימת במקום, העשרת תכניה והרחבתה בכל הקשור לשליחות הצנחנים.
  5. לקיים אירועים לציבור הרחב הקשורים לחנה ומורשתה ולהטמיע את סיפור משלחת הצנחנים במערכת החינוך כחלק ממורשת הקמת מדינת ישראל.
  6. לפקח וללוות את חברי קיבוץ שדות ים שיעסקו בניהול והפעלת המרכז החדש וכן המשך תמיכה לפיתוחו ותחזוקתו לאחר סיום ההקמה.