משפחת בר חי
לבית חנה סנש - המשיכו והפיצו, למדו וחנכו, הורישו והנחילו בבחינת "הווה שאינו זוכר את עברו - עתידו יישכח אותו" וביהדות השרשית המסורתית "זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור". תודה