שבט בן יעקב
בתודה ובהערכה
אילת, בשם כל בני שבט בן יעקב,
ירושלים